Med Ålands hav som granne krävs en brygga som tål riktigt tuffa tag. Ibland kan en konsolbrygga vara den bästa lösningen. Här är den förbindelselänk på ett naturligt sätt ut till badplats på en udde. Men också en utmärkt förtöjningsplats för flera båtar. Mer info: Läs mer om konsolbryggor. Vill...