Flytbryggor bilder och referenser

Bilder på flytbryggor

Flytbryggan ger två bra fördelar mot fast brygga.

En flytbrygga är ett bra alternativ till en fast brygga. De två huvudsakliga fördelarna med flytbryggor är att de är lite billigare att både tillverka och placera ut i sjön. En annan fördel är att flytbryggan håller en konstant höjd över vattenytan, oavsett låg- eller högvatten.