Kajer och soldäck

Soldäck och kajer
Kajer och soldäck

Kajer är ett säkert ställe att förtöja båten i alla väder och för alla typer av sjöliv. Soldäck en fantastisk plats att umgås på tillsammans under sommarens härliga lediga dagar.

STYRKA OCH LÅNG HÅLLBARHET

Kraftiga dimensioner ger mer styrka och längre livslängd.

När det gäller soldäck, kajer och kajanläggningar har vi utvecklat en teknik i syfte att göra dessa konstruktioner starkare och därmed öka deras livslängd (se nedanstående ritningar, bilder och sidan Teknik). Därför använder vi t.ex inte vanligt trallvirke utan som bryggdäck lägger vi regelvirke som är knappt 20 cm breda och med en tjocklek av nästan 5 cm (195X45). Vi använder endast virke med den högsta impregneringsgraden (NTR A).

Bryggdäckens bärande balkar har dimensionen 125X125 mm eller 150X150. De bultar vi använder är M16 varmglavade stålbultar. För att förankra de stående balkarna i berg under vattenytan använder vi 20 mm varmgalvade bergdubb som borras och förankras med ankarcement. Naturligtvis använder vi inga spikar utan allt virke skruvas med skruvar av rostfritt stål av A2 kvalitet.

Blivande kaj på Djurgården i Stockholm.

Terrasserad kaj på Djurgården i Stockholm.

Som bärande balkar använder furu med högsta impregneringsgraden (NTR A) med dimensionen 125X125 och 150X150 mm.

Kraftiga balkar 150 X 150 (NTR A).

Däcket läggs med reglar med knappt 2 dm bredd med en tjocklek av nära 5 cm (195X45 NTR A). Samtliga skruvar består av rostfritt stål.

Kolmården.

Nämdö.

Kaj och soldäck på Tynningö.

Soldäck på Högmarsö, Norrtälje.

Tollare.

Vi är mycket noggranna med alla detaljer.

Soldäck och modern Brygga på Ängsön, Stockholms södra skärgård.

Lisslö, Nynäshamn.

Blivande kaj och soldäck på Lidingö.

Blivande kaj och soldäck på Lidingö.

Soldäck på Västerö, Möja.

Kajanläggning på Humlö, Norrtälje.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor, kajer och soldäck.

30 meter lång kaj i Stockholms skärgård.

Blivande kajanläggning i Skurusundet, Värmdö.

Kaj och soldäck på ö i Stockholms skärgård.

Blivande brygg- och kajanläggning i Kolmården.

Soldäck och Modern Brygga Ekholmen, Furusundsleden.

Kaj på Dalarö.

Galtholmen.

Kaj och soldäck på Svartsö.

Kaj på Ekholmen, Furusundsleden.

Blivande brygga på Nämdö.

Större brygg- och kajanläggning på Fågelbrolandet, Värmdö. 

Soldäck och brygga på Humlö, Norrtälje.

Soldäck och brygga på Ängsön utanför Tyresö.

Soldäck på Högmarsö, Norrtälje.

Galtholmen.

Soldäck på Västerö, Möja.

Kaj och soldäck på Väddö.

Soldäck och kaj på Väddös utsida mot Ålands hav.

MER INFORMATION...

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor, kajer och soldäck.