Stenkistor av glasfiber bilder och referenser

Bilder på stenkistor av glasfiber

Extremt starka och lång livslängd (300+ år)!

Till alla våra bryggor, som ej är konsolbryggor, använder vår egen uppfinning – stenkistor i glasfiber. Detta för att det är extremt starkt och håller väldigt länge (300+ år) jämfört med traditionella bryggkonstruktioner.