Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens

Att få tillstånd att bygga en brygga (om man är ägare till en sjö- eller strandtomt) kan ibland tyckas som en självklarhet, likväl som att en samfällighet får göra en gemensam brygglösning på samfällighetens mark. Men ofta finns det mycket höga tillståndskrav.

LÅNG HANDLÄGGNINGSTID

Verkligheten är som regel inte så enkel – på senare år har kraven för tillstånd ändrats väsentligt. Tyvärr ofta med lång handläggningstid som följd.

Att presentera en miljövänlig produkt, väl anpassad till behov och möjligheter redan i första kontakten har visat sig oerhört viktigt. Bygglov och strandskyddsdispenser skall som regel sökas med en teknisk beskrivning, situationsplan och erforderliga handlingar från respektive myndigheter.

VÅR ERFARENHET VÄGER TUNGT

Genom åren och mer än 150+ ärenden om strandskyddsdispens har vi på Moderna Bryggor AB fått en mycket bred och djup kunskap om möjligheten att få en strandskyddsdispens.

Därför hjälper vi dig gärna, som vill söka en dispens, att utforma din ansökan optimalt och göra de erforderliga ritningarna, för att din ansökan om strandskyddsdispens lättare skall godkännas.

GÖR DET SJÄLV - GRATIS TIPS

Om du vill göra detta själv hittar du många bra tips och råd på sidorna 10-19 i Per Isacssons bok Bryggan. Ladda ner boken den gratis här (pdf-format).

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och strandskyddsdispens.

Kaj och flytbrygga, Lidingö.

Kaj och flytbrygga, Lidingö.