Bygga en modern brygga

Bygga en modern brygga

Så här byggs en modern brygga. Nedan kan du följa med steg för steg.

Efter en noggrann uppmätning av din bottens beskaffenhet, lutning och djup beställer vi din brygga från fabriken i Kristinehamn som bygger bryggan.

I god tid planerar vi leveransdagen för din brygga, så att du kan vara med vid monteringen om du vill. Med fartygets kraftiga lyftkran lyfts bryggan (bryggdäcket), stenkistan/orna, stenmassorna och bryggans kraftiga pålar ombord på fartyget för transport till din fastighet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och beställningar om våra moderna bryggor.

1. Den färdiga bryggan och stenkistorna lastas på vårt kranfartyg.

2. Avlastning på bryggplatsen.

3. Stenmassor och pålar anländer.

4. Bryggans yttre vinkel lyfts på de två stenkistorna som placerats på botten.

5. Den gamla bryggan har demonterats och tillfälligt lagts på land.

6. Bryggans inre del har lyfts på plats. Därefter pålas bryggan.

7. Bryggan höjdjusteras och stenkistorna bultas till bryggdäcket. Bryggdäcket läggs tillbaka över stenkistorna.

8. Bryggdäcket har nu anslutits mot land.

9. Bryggan är nu färdig och det inre soldäcket skall börja byggas. Detta bryggdäck byggdes under våren 2018.

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor.