Bilder & referenser översikt

Bilder & referenser översikt

Nedan är en översikt på de olika produkter och tjänster vi erbjuder, i form av olika bildspel från olika kundprojekt. Med över 150 genomförda bryggprojekt och 300 stenkistor i glasfiber levererade över hela Sverige, har vi mycket stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder att planera, renovera gamla och bygga nya bryggor, soldäck, kajer med mera – allt för ett bättre sjöliv.

Moderna bryggor - raka fasta bryggor_FAGELBRO 4_w1200x500

Raka fasta bryggor

Under de senaste 10 åren har Moderna Bryggor monterat över 300 stenkistor av glasfiber i framförallt Stockholms Skärgård. Några fördelar är att de är mycket kraftiga, flexibla och starkare mot is och vågor samt har en mycket längre livslängd (300 år) än stenkistor byggda av trä!

Moderna bryggor - L-formade fasta bryggor _0_knappbild

L-formade fasta bryggor

Ger en ökad möjlighet att förtöja båten i skydd för vågor. Bryggformen ger även lä för bad och sociala aktiviteter på bryggan samt en större yta för bryggmöbler. Denna typ av bryggor kan vara svårare att få strandskyddsdispens.

Moderna bryggor - T-formade fasta bryggor _0_knappbild

T-formade fasta bryggor

Denna typ av bryggor passar bra för samfällinghetsföreningar, båtklubbar och andra bryggföreningar som t.ex. Y-bommar. Fungerar även bra för er som behöver förtöja flera båtar. När föreningar söker strandskyddsdispens för denna typen av brygga beviljas det lättare.

Moderna bryggor - konsolbryggor_IMG_4893 - Kopia(1)

Konsolbryggor

Konsolbryggor förankras varken genom en stenkista eller pålar utan borras och bultas normalt direkt i berg eller mot kajkant. Bryggan är ofta lång och smal och går utefter en strandlinje. Fördelen är att den är relativt enkel och billig att bygga och har ofta lite kontakt med vatten och is.

flytbrygga

Flytbryggor

En flytbrygga är ett bra alternativ till en fast brygga. De två huvudsakliga fördelarna med flytbryggor är att de är lite billigare att både tillverka och placera ut i sjön. En annan fördel är att flytbryggan håller en konstant höjd över vattenytan, oavsett låg- eller högvatten.

Moderna bryggor - pålade bryggor _0_knappbild

Pålade bryggor

Passar bättre i skyddade lägen, då de ej är lika starka som fasta bryggor, men är väldigt anpassningsbara och kan kombineras med andra bryggtyper. Dessutom får man ofta en lägre totalkostnad. Som standard medföljer marknadens kraftigaste bryggdäck!

Moderna bryggor - Kajer och soldäck_Vose 8

Kajer

Kajen är ett säkert ställe att förtöja båten i alla väder. Nya kraftigt förbättrade dimensioner ger mer styrka och längre livslängd på alla våra moderna bryggor. Sjöliv när det är som bäst!

Moderna bryggor - detaljer _0_knappbild

Detaljer

Alla våra bryggor kan anpassas efter bryggplatsens förutsättningar och era önskemål. T.ex. att anpassa bryggdäcket efter en bergskant. Erfarenhet och kvalité genomsyrar alla våra bryggor och det märks speciellt i alla detaljer.

Moderna bryggor - trappor _0_knappbild

Trappor

Till de flesta bryggorna vi bygger önskas det ofta anslutningstrappor mot fastighetens tomt eller kanske badtrappor. Våra duktiga hantverkare har lång erfarenhet av att skräddarsy detta åt våra kunder.

Fast brygga med stenkista av glasfiber.

Soldäck

Soldäcket en fantastisk plats att umgås, bada och trivas på tillsammans under sommarens härliga lediga dagar. Redan vid planeringen av bryggan så kommer vi med förslag på hur man kan skapa härliga soldäck m.m.

Moderna bryggor - påbyggnad bryggor_ingar_1

Påbyggnad och förlängning av bryggor

Ibland handlar det om underhåll av gamla fina bryggor och ibland vill man bygga om sin brygga för att utöka sin bryggas funktion och umgängesytor. Vi hjälper dig att hitta bästa brygglösningen för era behov och önskemål, allt för ett bättre sjöliv.

Moderna bryggor - nedgångssteg _0_knappbild

Nedgångssteg

Nedgångssteg för bekvämare i och urlastning från kanoter och jollar men även som bekväma sittplatser med ryggstöd och fötterna i vattnet. Här visar vi några populära varianter.

Moderna bryggor - stenkistor av glasfiber _0_knappbild

Stenkistor av glasfiber

Till alla våra bryggor, som ej är konsolbryggor, använder vår egen uppfinning – stenkistor i glasfiber. Detta för att det är extremt starkt och håller väldigt länge (300+ år) jämfört med traditionella bryggkonstruktioner i trä.

Moderna bryggor - bryggvarianter _0_knappbild

Bryggvarianter

Då vi genom åren byggt över 150+ brygganläggningar, så har vi även byggt de flesta möjliga varianter som finns på bryggor. Så för oss är inget omöjligt…

Moderna bryggor - fabriksmontering _0_knappbild

Fabriksmontering

Fabriken är en av de absolut bästa glasfibertillverkarna i Sverige, som dessutom är miljövänlig tack vare den moderna tekniken som används. Alla stenkistor i glasfiber och våra bryggdäck monteras ihop inomhus av skickliga hantverkare för högsta möjliga kvalité och hållbarhet.

Moderna bryggor - bryggmontering _0_knappbild

Bryggmontering

I god tid planerar vi leveransdagen för din brygga, så att du kan vara med vid monteringen om du vill. Våra hantverkare monterar ihop din brygga på plats och ser till att allt anpassas efter dina förutsättningar och önskemål. Här kan du se hur det går till.