Konsolbryggor

Soldäck och kajer
Konsolbryggor

Konsolbryggor förankras varken genom en stenkista eller pålar utan borras och bultas som regel direkt i berg eller mot en kajkant. Denna typ av brygga är ofta lång och smal och går utefter en strandlinje.

Fördelen är att den är relativt enkel och billig att bygga och den har ofta liten eller ingen kontakt med vatten och därmed is. Den är m.a.o. okänslig för t.ex. isrörelser. Till nackedelarna hör att den av naturliga skäl inte kan hänga så långt ut över vatten.

SÅ BYGGS EN KONSOLBRYGGA

Nedanstående bilder visar monteringen av en modern konsolbrygga mot en betongkaj på Väddö norr om Norrtälje.

Däckets stödben borras, cementeras och bultas i betongmuren.

Bryggdäckets bärande reglar bultas fast i stödbenen.

För att en konsolbrygga skall bli stark byggs den av riktigt kraftiga reglar och balkar.

Bryggdäckets front och däck börjar läggas.

En stark konstruktion.

Det kraftiga bryggdäcket (195X45) skruvas med rostfria stålskruv.

Kraftiga reglar och balkar.

En färdig konsolbrygga.

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna konsolbryggor.

EXEMPEL KONSOLBRYGGOR

Nedan är några exempel på konsolbryggor vi byggt åt våra kunder. Se även Bilder & referenser för fler exempel.

Modern brygga på Väddö mot Ålands hav.

Modern brygga på Lisslö, Nynäshamn.

Modern brygga på Väddös utsida mot Ålands hav.

Modern brygga på Svartsö.

Modern brygga på Väddö.

Modern brygga på Galtholmen.

Blivande brygga på Djurgården i Stockholm.

Soldäck och kajer

Modern brygga på Högmarsö, Norrtälje.

Blivande modern brygga påbyggnad på Dalarö.

Modern brygga i Söderköping.

Blivande brygga på Djurgården i Stockholm.

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna konsolbryggor.