Pålade bryggor

Pålade bryggor

Passar bättre i skyddade lägen, då de ej är lika starka som fasta bryggor, men är väldigt anpassningsbara och kan kombineras med andra bryggtyper. Dessutom får man ofta en lägre totalkostnad.

LÄGRE KOSTNAD

Passar bra i relativt skyddade lägen

Genom att påla en brygga, istället för att bygga den på stenkistor, får man en fast brygga till, som regel, en lägre kostnad. Nackdelen är att den oftast inte blir lika stark mot isrörelser och kraftig vågbildning i jämförelse med en stenkistebrygga. Därför bör den endast byggas i relativt skyddade lägen.

Denna inre brygga är en modern pålad brygga och den yttre är en flytande brygga.

En pålad brygga pålas ner till berget

För att förhindra att den på sikt sätter sig i bottensedimentet hamras pålarna ner till det underliggande berget. Förutsättningarna för en stark brygga är att bottensedimentet bör vara minst 2.5 meter tjockt (beror lite på bottens struktur av lera, sand, grus)  samt att vattendjupet vid bryggnocken helst inte överstiger 2 meter.

Pålning med förstärkning av stenkista

Om du vill ha en pålad brygga, men vid vår bottenmätning framkommer det att bottensedimentet är lite för tunt (under 2.5 meter) så finns risken att isen kan lyfta upp pålarna vid stigande vattenstånd. I dessa fall monterar vi en del av en stenkista mot botten som vi fyller med ett par ton sten (se bild nedan).

De pålar som bryggan står på förankras sedan i stenkistan. Detta gör den stark och tålig mot is även om bottensedientet är lite för tunt.

Pålad brygga med förstärkning av stenkistor av glasfiber.

Borras i berg

Den starkaste formen av pålad brygga är då bryggans pålar borras och bultas fast (gjuts fast med ankarcement) direkt i underliggande berg (se nedan).

Kombination

När det gäller pålade bryggor är det vanligast att detta görs i kombination med stenkistor. För bryggor på t.ex. en långgrund strand är det därför kostnadseffektivt att låta den inre delen av bryggan förankras genom pålning, medan bryggans yttre del, som vanligtvis är mer utsatt för t.ex isrörelser, förankras genom stenkistor.

En modern brygga på Dalarö där bryggans inre del är pålad och den yttre delen förankrats med stenkistor.

Modern brygga på Storön, Runmarö.

KRAFTIGT BRYGGDÄCK

Marknadens kraftigaste bryggdäck

Våra pålade bryggor monteras som standard med ett extremt tjockt och starkt bryggdäck 195X45 mm där varje “planka” är nästan 2 dm bred och 5 cm tjock med den kraftigaste impregneringsdgraden NTR A. Allt virke i bryggorna levereras av Impregna i Dalarna. Däcksvirket skruvas med rostfria och syrafasta stålskruv på vår fabrik.

Den pålade bryggans bultar är varmgalvaniserade stålbultar M16. Den kan beställas med en däcksbredd mellan 1.50 och 3.1 meter.

Modern Brygga i Näsby Park i Stockholm.

Två modeller av pålade bryggor

I likhet med våra bryggor med stenkistor och flytbryggor har den pålade bryggan två olika utformningar enligt nedan.

Modell A:

Modell B:

Modern brygga i Tyresö i Stockholm.

Pålade bryggor

Pålning av en modern brygga i Viggbyholm.

En modern brygga kan utrustas med ett s.k. nedgångsteg för enklare i och urlastning från bryggan.

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna pålade bryggor.