Gångbroar

Gångbro Borensberg Motala
Gångbroar

Förutom traditionella bryggor bygger Moderna Bryggor olika former av gångbroar där brons bärande konstruktion bygger på våra stenkistor av glasfiber och pålning ner till berg.

SAMMA TEKNIK

Att bygga en bro är ingen skillnad mot att bygga en brygga. Den enda skillnaden är att gångbron har landfäste i bägge ändar. Broarna är i första hand dimensionerade som rena gångbroar men kan även byggas för t.ex. motordrivna fyrhjulingar.

Byggnation åt bostadsrättsförening i Täby.

Mörtö gångbro.

Byggnation på Storön.

Byggnation Ljusterö.

Byggnation Ingarö.

Aspö gångbro.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och gångbroar.