Pålade bryggor bilder och referenser

Bilder på pålade bryggor

Anpassningsbara och kan kombineras med andra bryggor.

Passar bättre i skyddade lägen, då de ej är lika starka som fasta bryggor, men är väldigt anpassningsbara och kan kombineras med andra bryggtyper. Dessutom får man ofta en lägre totalkostnad.