Brygg och strandplanering

Brygg och strandplanering

Moderna Bryggor AB har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med brygg- och strandplanering och kan därför hjälpa dig att få fram den bästa möjliga lösningen för just era förutsättningar, behov och önskemål.

BRYGGPLACERING

Förutom att bygga din brygga, ingår det i vårt uppdrag, att även hjälpa till med placeringen av bryggan. Vi vill gärna vara med i arbetet att utforma hur bryggan bör se ut med utgångspunkt från din fastighets läge och hur ni vill använda bryggan.

Därför träffar vi dig gärna på plats i ett tidigt skede för att tillsammans med dig utarbeta den optimala bryggan. Under arbetets gång får du ritningar med förslag på olika brygglösningar.

STRAND OCH HAMNPLANERING

Utöver själva bryggan hjälper vi dig gärna med planeringen och utformningen av hela din strand eller hamnanläggning. Genom vår gedigna och mångåriga erfarenhet av att bygga brygganläggningar i kombination med långsiktigt kvalitétstänkande, så vet vi t.ex. hur ett soldäck i anslutning till en brygga kan utformas eller hur en bastu bäst placeras i närheten av en brygga.

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och brygg- och strandplanering.

NÅGRA KUNDEXEMPEL

Liten hamnanläggning på Ängön utanför Tyresö.

Soldäck Usta Gård.

Badbrygga och soldäck i Gnesta.

Liten hamn i Oxelösund.

Brygganläggning Sundbyberg.

Tollare, Skurusundet.

Brygga och soldäck på Tynningö, Waxholm.

Hamnanläggning på Fågelbrolandet, Värmdö.

Brygg- och badanläggning på Lidingö.

Liten hamnanläggning på Väddö mot Ålands hav.

Brygga och kaj i Saltsjö Boo.

Hamnanläggning på Uvön, Nämdö.

Hamn i Skurusundet.

Brygga med anlagd strand i Tyresö.

Bad och brygganläggning på Lidingö.

Blivande kaj på Djurgården.

Liten hamn på Fågelbrolandet, Värmdö.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och brygg- och strandplanering.