Flytbryggor

flytbrygga
Flytbryggor

En flytbrygga är ett bra alternativ till en fast brygga. De två huvudsakliga fördelarna är att en flytbrygga är lite billigare att både tillverka och placera ut i sjön. En annan fördel är att flytbryggan håller en konstant höjd över vattenytan, oavsett låg- eller högvatten.

LUFT ISTÄLLET FÖR SKUM

Våra flytbryggor flyter längre än andra.

De flesta flytbryggors flytelement byggs av ett hölje av betong eller pvc-plast som fyllts med polyuretanskum. Varken pvc-plast eller betong är ett helt tätt material varför vatten sakta tränger in i skummet, som därför, med åren, sakta tappar sin flytkraft. En process som påskyndas om höljet av någon anledning skadas.

Därför är en modern flytbryggas flytelement, som är byggda av glasfiber, enbart fyllda med luft. För att få bort s.k. kondensvatten finns en inspektionslucka på varje flytelement där man kan svampa eller pumpa ur vattnet.

Inspektionslucka.

Stabilitet

Flytelementen på en modern flytbrygga är utformade ungefär som på en katamaran vilket gör bryggan mycket stabil.

Vi har lagt tonvikt på att utforma våra flytbryggor så att de ser ut som en stark och robust fast brygga. Därför har bryggan relativt höga sidor (modell “B”) och ett kraftigt brygglocksvirke. Bryggan är även utrustad med kraftiga förtöjningspollare och hörnförstärkningar av rostfritt plankpolerat stål. Bryggan är tänkt som ett komplement till en vanlig fast skärgårdsbrygga.

TVÅ MODELLER

Olika behov kräver olika bryggmodeller

Beroende lite på bryggans storlek, längd och hur hög du vill ha din brygga så byggs moderna flytbryggor i två modeller “A” och “B”. Modell “A” har ett lite lägre och smalare (2.30 m) bryggdäck. Modell “B” har ett högre och lite bredare (2.60 m) bryggdäck.

Modell A:

Modell B:

FAKTA

Valfri längd

Flytbryggorna kan beställas i valfri längd. Bryggans standardbredd är för modell “A” = 2.3 meter och modell “B” = 2.60 meter.

Flytelement

Varje flytelement har måtten: L= 2.5 m, B= 0.7 m, H= 0.35 m med en flytkraft om 612 liter. Flytelementen är byggda av ett 5 lagrat laminat av glasfiberarmerad polyester.

Flytbryggornas trädäckning

Bryggdäck, NTR A impregnerad furu 195X45. Bryggsidor:  NTR A impregnerad furu 220 X 45. Bryggdäckets höjd över vattenytan är c:a 0.6 meter (beror lite på bryggans längd).

Förankring

Varmgalvaniserad kätting 13 mm. P-ringar 70 kg eller betong 500 kg till 2.5 ton.
En 8 meter lång brygga har en totalvikt om 1.2 ton och kan lastas med 1.2 ton.

Tekniska frågor

Har du frågor om en modern flytbryggas konstruktion är du välkommen att kontakta Per Isacson som är konstruktör av bryggan och tekniskt ansvarig. Se även sidan Teknik för mer information.

Däcket är byggt av tryckt furu (NTRAB) 145X34.

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna flytande bryggor.

6 meters modern flytbrygga modell “B” i Krägga på Värmdö.

15 meters modern flytbrygga på Lisslö, Norrtälje.

Rejäla pollare att förankra båten i.