Konsolbryggor bilder och referenser

Konsolbryggor
Bilder på konsolbryggor

Relativt enkel och billig att bygga.

Konsolbryggor förankras varken genom en stenkista eller pålar utan borras och bultas som regel direkt i berg eller mot en kajkant. Denna typ av brygga är ofta lång och smal och går utefter en strandlinje. Fördelen är att den är relativt enkel och billig att bygga och den har ofta liten eller ingen kontakt med vatten och därmed is. Den är m.a.o. okänslig för t.ex. isrörelser. Till nackedelarna hör att den av naturliga skäl inte kan hänga så långt ut över vatten.