Konsolbryggor bilder och referenser

Bilder på konsolbryggor

Klicka på en bild nedan för att se en förstoring. Då finns även möjlighet att bläddra fram bilderna manuellt och ett bildnummer visas då nere i vänstra hörnet som referens.

Relativt enkel och billig att bygga.

Konsolbryggor förankras varken genom en stenkista eller pålar utan borras och bultas som regel direkt i berg eller mot en kajkant. Denna typ av brygga är ofta lång och smal och går utefter en strandlinje. Fördelen är att den är relativt enkel och billig att bygga och den har ofta liten eller ingen kontakt med vatten och därmed is. Den är m.a.o. okänslig för t.ex. isrörelser. Till nackedelarna hör att den av naturliga skäl inte kan hänga så långt ut över vatten.

Vi har levererat över 190 brygganläggningar.

Under de senaste 10 åren har Moderna Bryggor AB monterat över 360 stenkistor av glasfiber i framförallt Stockholms Skärgård. Några fördelar är att de är mycket kraftiga, flexibla och starkare mot is och vågor samt har en mycket längre livslängd (300 år) än vanliga bryggor! Vi bygger även marknadens kraftigaste bryggdäck, som är höj- och sänkbart efter montaget. Vi anpassar bryggorna efter befintlig miljö som berg och träd med stor noggrannhet. Med många tillbehör som båtlyft, badstege, förtöjning, nedgångssteg och mycket mer, så erbjuder vi mycket för att förenkla ditt sjöliv.