PÅLADE BRYGGOR

Genom att påla en brygga, istället för att bygga den på stenkistor, får man en fast brygga till, som regel, en lägre kostnad. Nackdelen är att en pålad brygga oftast inte blir lika stark mot isrörelser och kraftig vågbildning i jämförelse med en stenkistebrygga. Därför bör pålade bryggor endast byggas i relativt skyddade lägen.

Denna inre brygga är en Modern pålad brygga och den yttre är en flytande brygga.

PÅLAS TILL BERG

För att förhindra att den pålade bryggan på sikt sätter sig i bottensedimentet hamras pålarna ner till det underliggande berget. Förutsättningarna för en stark pålad brygga är att bottensedimentet bör vara minst 2.5 meter tjockt (beror lite på bottens struktur av lera, sand, grus)  samt att vattendjupet vid bryggnocken helst inte överstiger 2 meter.

PÅLNING MED FÖRSTÄRKNING AV STENKISTA

Om du vill ha en pålad brygga, men vid vår bottenmätning framkommer det att bottensedimentet är lite för tunt (under 2.5 meter) så finns risken att isen kan lyfta upp pålarna vid stigande vattenstånd. I dessa fall monterar vi en del av en stenkista mot botten som vi fyller med ett par ton sten (se bild nedan).

De pålar som bryggan står på förankras sedan i stenkistan. Detta gör en pålad brygga stark och tålig mot is även om bottensedientet är lite för tunt.    


Pålad brygga med förstärkning av stenkistor av glasfiber.

BORRAS I BERG

Den starkaste formen av pålad brygga är då bryggans pålar borras och bultas fast (gjuts fast med ankarcement) direkt i underliggande berg (se nedan).

KOMBINATION

När det gäller pålade bryggor är det vanligast att detta görs i kombination med stenkistor. För bryggor på t.ex. en långgrund strand är det därför kostnadseffektivt att låta den inre delen av bryggan förankras genom pålning, medan bryggans yttre del, som vanligtvis är mer utsatt för t.ex isrörelser, förankras genom stenkistor.  

En Modern Brygga på Dalarö där bryggans inre del är pålad och den yttre delen förankrats med stenkistor. 


Pålad Modern Brygga på Storön, Runmarö

 

MARKNADENS KRAFTIGASTE BRYGGDÄCK

Även våra pålade bryggor monteras som standard med ett extremt tjockt och starkt bryggdäck 195X45 mm där varje "planka" är nästan 2 dm bred och 5 cm tjock med den kraftigaste impregneringsdgraden NTR A. Allt virke i bryggorna levereras av Impregna i Dalarna. Däcksvirket skruvas med rostfria och syrafasta stålskruv. 

Den pålade bryggans bultar är varmgalvaniserade stålbultar M16. En pålad MODERN BRYGGA kan beställas med en däcksbredd mellan 1.50 och 3.1 meter. 

Pålad Modern Brygga i Näsby Park i Stockholm.

TVÅ MODELLER

I likhet med våra bryggor med stenkistor och flytbryggor har den pålade bryggan två olika utformningar enligt nedan.


Pålad Modern Brygga i Tyresö i Stockholm.


Pålning av en Modern Brygga i Viggbyholm.

Även en Modern pålad brygga kan utrustas med ett s.k. nedgångsteg för enklare i och urlastning från bryggan.
 

PRISER

Priset för en 8 meter lång och 1.50 meter bred pålad MODERN BRYGGA, modell "A" helt färdig på plats uppgår till mellan 80- och 90.000 kronor. För samma brygga men med längden 12 meter uppgår priset till mellan 110- och 130.000 kronor.


 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För mer information är du välkommen att kontakta:

Lars Engelbert
Mobil: 08-26 08 08, lars@modernabryggor.se
Per Isacson
Mobil: 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se