dfsg

FLYTBRYGGOR

En flytbrygga är ett bra alternativ till en fast brygga. De två huvudsakliga fördelarna med flytbryggor är att de är lite billigare att både tillverka och placera ut i sjön. En annan fördel är att flytbryggan håller en konstant höjd över vattenytan, oavsett låg- eller högvatten.   

LUFT ISTÄLLET FÖR SKUM

De flesta flytbryggors flytelement byggs av ett hölje av betong eller pvc-plast som fyllts med polyuretanskum. Varken pvc-plast eller betong är ett helt tätt material varför vatten sakta tränger in i skummet, som därför, med åren, sakta tappar sin flytkraft. En process som påskyndas om höljet av någon anledning skadas.

Därför är en Modern Flytbryggas flytelement, som är byggda av glasfiber, enbart fyllda med luft. För att få bort s.k. kondensvatten finns en inspektionslucka på varje flytelement där man kan svampa eller pumpa ur vattnet.

STABILITET

Flytelementen på en Modern Flytbrygga är utformade ungefär som på en katamaran vilket gör bryggan mycket stabil. 

Vi har lagt tonvikt på att utforma våra flytbryggor så att de ser ut som en stark och rubust fast brygga. Därför har bryggan relativt höga sidor (modell "B") och ett kraftigt brygglocksvirke. Bryggan är även utrustad med kraftiga förtöjningspollare och hörnförstärkningar av rostfritt plankpolerat stål. Bryggan är tänkt som ett komplement till en vanlig fast skärgårdsbrygga.  

TVÅ MODELLER

Beroende lite på bryggans storlek, längd och hur hög du vill ha din brygga så byggs Moderna Flytbryggor i två modeller "A" och "B"


Modell "A" har ett lite lägre och smalare (2.30 m) bryggdäck.

Modell "B" har ett högre och lite bredare (2.60 m) bryggdäck.




Däcket är byggt av tryckt furu (NTRAB) 145X34

.
6 meters Modern flytbrygga modell "B" i Krägga på Värmdö.

15 meters Modern Flytbrygga på Lisslö, Norrtälje.

FAKTA

Flytbryggorna kan beställas i valfri längd. Bryggans standardbredd är för modell "A" = 2.3 meter och modell "B" = 2.60 meter.

FLYTELEMENT:
Varje flytelement har måtten: L= 2.5 m, B= 0.7 m, H= 0.35 m med en flytkraft om 612 liter. Flytelementen är byggda av ett 5 lagrat laminat av glasfiberarmerad polyester. 

TRÄDÄCKNING:

Bryggdäck, NTR AB impregnerad furu 145 X 34. Bryggsidor:  NTR A impregnerad furu 220X45. Bryggdäckets höjd över vattenytan är c:a 0.6 meter (beror lite på bryggans längd).

FÖRANKRING:

Varmgalvaniserad kätting 13 mm. P-ringar 70 kg eller betong 500 kg till 2.5 ton.
En 8 meter lång brygga har en totalvikt om 1.2 ton och kan lastas med 1.2 ton.

PRIS:
Längd 6 meter modell A=  68.000 kronor inkl. moms. 
Längd 8 meter modell "A"= 88.000 kronor inkl. moms. 
Längd 12 meter modell "B"= 125.000 kronor inkl. moms.
 

I priset ingår 3.5 X 1.1 meter landgång. Priserna avser fritt vår fabrik i Kristinehamn.

Har du frågor om en MODERN FLYTBRYGGAS konstruktion är du välkommen att kontakta Per Isacson som är konstruktör av bryggan och tekniskt ansvarig.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Information och försäljning:

Per Isacson
Mobil: 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se
Lars Engelbert
Mobil: 08-26 08 08, lars@modernabryggor.se