FAST BRYGGA MED STENKISTA

STAPELBARA MODULER

En MODERN BRYGGAS stenkista/or av glasfiber består av ett antal moduler, byggklossar, som bultas samman genom syrafasta M16 stålbultar av A4 kvalitet. Ju större bottendjup desto fler moduler. Modulerna kan vinklas i förhållande till varandra i syfte att anpassa stenkistan till just din sjöbottens lutning och djup (se SÅ BYGGS EN MODERN BRYGGA ovan). Under de senaste 10 åren har Moderna Bryggor monterat över 300 stenkistor av glasfiber i framförallt Stockholms Skärgård. 

 Stenkistans övre modul "E", som bryggdäcket sitter fastbultat i, är höj- och sänkbar.

STARKARE MOT IS OCH VÅGOR

Syftet med att bygga stenkistiorna av glasfiber är att de skall tåla även de mest utsatta lägena vad avser is och havssjö. Glasfiber är ett extremt stark och tåligt material och fungerar bäst i just vatten. Det som på sikt kan bryta ner ett glasfiberlaminat är starkt solljus. Genom att 90 procent av stenkistan ligger i vatten och bryggdäcket skyddar den från sol så är detta ingen negativ faktor. Genom att ett glasfiberlaminat bestor av korslagda fibrer blir det ojämförligt tåligare mot t.ex. sprickbildning och nötning i jämförelse med t.ex trä (för mer information se TEKNIK ovan).

LÄNGRE LIVSLÄNGD

I och med att glasfiber inte bryts ner av naturen på samma sätt som t.ex. trä, ökar livslängden med ett par hundra år (se FAKTARUTA ovan till höger). 

BYGGS INOMHUS

Enligt tradition byggs bryggor med stenkistor på den plats där bryggan skall användas. Förutom dåligt väder och ofta mindre bra arbetsförhållanden är nackdelen en relativt lång byggnationstid. Moderna Bryggor byggs därför istället helt färdiga inomhus i vår moderna fabrik (f.d. Albin Marin-fabriken i Kristinehamn) med tillgång till moderna effektiva verktyg och maskiner.

BEPRÖVAD TEKNIK

Trots att varje brygga utformas enligt beställarens önskemål, smak och tycke, är bryggans grundkonstruktion densamma. Detta gör att de genom längre tillverkningsserier blir väl utvecklade och beprövade.

MARKNADENS KRAFTIGASTE BRYGGDÄCK

Samtliga Moderna Bryggor (A,B, och C, se nedan) monteras som standard med ett extremt tjockt och starkt bryggdäck 195X45 mm där varje "planka" är nästan 2 dm bred och 5 cm tjock med den kraftigaste impregneringsdgraden NTR A. Virket i bryggorna levereras av Impregna i Dalarna. Allt däcksvirke skruvas med rostfria och syrafasta stålskruv.


OLIKA MODELLER

Stenkistorna av glasfiber tillverkas i tre storlekar:

Den största A ger en däcksbredd av 2.35 - 3.1 meter och är avsedd för mer oskyddade vatten (utomskärs- eller havsmiljö). Den kan användas för ett vattendjup ner till 4 meter.

Mellanstenkistan B som är avsedd för skärgårdsförhållanden och ett vattendjup ner till 2.5 meter, ger en däcksbredd av 2.0 - 2.30 meter.

Den minsta stenkistan C används för lite mer skyddade lägen och ett vattendjup ner till 2.0 meter. Denna ger en däcksbredd av 1.5 - 1.75 meter.

BRYGGDÄCKETS UTFORMNING

I kombination med de oilka stenkistorna kan även bryggdäcket byggas med olika utformning A, B eller C. Detta hänger i första hand ihop med vilken däckshöjd (höjd över vatten) och bredd som du vill ha på din brygga. 

Bryggdäcket "A" är avsett för en brygghöjd mellan 85- och 95 cm över nomalt vattenstånd.

Bryggdäcket "B" är avsett för en brygghöjd mellan 65 och 75 cm över normalt vattenstånd. 

Bryggdäcket "C" är avsett för en brygghöjd mellan 60 och 70 cm över normalt vattenstånd. Detta däck används oftast som en förbindlelsegång mellan ett bryggdäck A eller B och in till land (vid långgrunda stränder). 

PERSONLIG UTFORMNING

Trots att Moderna Bryggor i viss mån serietillverkas i en stor fabrik kan varje brygga utformas enligt varje beställares önskemål vad gäller bredd, längd, T-form, L-form eller t.ex. som nedan (för fler bryggbilder se BILDER REFERENSER ovan).

Bastubrygga på södra Ingarö.


12 meters brygga i Vikingshill med spetsig front.


Extremt utsatt brygga på Väddös utsida mot Ålands Hav.

L-formad Modern Brygga i Tyresö, Stockholm.

 

 

 

MÖNSTERSKYDDAD

Konstruktionen att bygga bryggans stenkistor av glasfibermoduler är både patentsökt och mönsterskyddad (PRV 82376).

STARK MOT IS

Genom att en Modern Bryggas stenkista är helt slät och dessutom konisk får isen svårt att få grepp om den. Glasfiber är dessutom ett mycket starkt och nöttåligt material och kan därför i princip inte nötas av is (se TEKNIK ovan).

Starkt nedisad Modern Brygga på Storholmen utanför Lidingö


Vårt fartyg pålar en Modern Brygga på Dalarö

PÅLNING

Samtliga Moderna Bryggors stenkistor pålas med vardera 4 stycken kraftiga NTR A impregnerade pålar (150X150) som med en kompressordriven pålhammare pressas ner till urberget. För detta använder vi upp till 13 meter långa pålar. Därefter fixeras stenkistan till pålarna genom bultning med M16 syrafasta rostfria stålbultar. Detta gör att stenkistan i praktiken vilar på berg, vilket förhindrar den att med åren sätta sig i bottensedimentet.

HÖJ- OCH SÄNKBAR

Under senare år har vi fått lära oss att en framtida höjning av världens vattennivåer är en realitet. Bl.a därför är en Modern Bryggas bryggdäck möjligt att, efter att bryggan är färdigbyggd, justeras i höjdled. 

TILLBEHÖR

VÅGBRYTARE

Har bryggan ett mycket vågutsatt läge kan dess vågbrytande effekt förstärkas genom en vågbrytande balk (glasfiber höjd 0.85 m) som bultas mellan dess stenkistor. 

STRANDSKYDDSDISPENS

Fördelen med denna lösning är att bryggan, ur vågsynpunkt, fungerar som om den har en lång heldragen stenkista. Samtidigt upptar bryggans stenkistor en begränsad yta på sjöbotten. Detta gör att vatten kan strömma under vågbrytaren vilket ökar syresättningen av vattnet på insidan av bryggan.  Detta är något som kommunernas strandskyddshandläggare sätter vikt vid då de bedömmer en strandskyddsdispens (se STRANDSKYDDSDISPENS ovan).

BÅTLIFT

Alla Moderna Bryggor är förberedda för montering av båtlift.

NEDGÅNGSTEG

En stor andel av de Moderna Bryggor som monteras i våra skärgårdar har ett s.k. nedgångsteg vilket främst underlättar i- och urlastning från bryggan. 


Nedgångsteg på Modern Brygga i Tyresö

EL OCH VATTEN

Alla Moderna Bryggor kan förberedas för indragning av el och vatten. 

FÖRTÖJNING

Bryggorna levereras med fritt antal förtöjningspållare och rostfria stålöglor. 

KONSUMENTTRYGGHET

Köpet av en Modern Brygga omfattas av Konsumenttjänstlagen (1985:716) vilket innebär ett 3 årigt garantiskydd för bryggan.

WEBBKAMERA I FABRIKEN
Genom en webbkamerai fabrikens monteringshall kan du som beställare följa byggnationen av just din brygga. 

PRISER

Kostnaden för att anlägga en brygga beror på många faktorer såsom botten-djup, transportväg, rivning av eventuell befintlig brygga samt hur landanslutningen ser ut o.s.v. Nedanstående prisexempel avser helt färdigmonterade bryggor.

För en 6 meter lång brygga med den minsta stenkistan C (däcksbredd= 1.5 meter ligger priset mellan 110- och 130.000 kronor inkl. moms.

För en 10 meter lång brygga med mellanstenkistan B (däcksbredd= 2.0 meter) ligger priset mellan 230.000 och 250.000 kronor inkl. moms.

För en 12 meter lång brygga med stenkistorna B och C (däcksbredd= 2.30 meter) ligger priset mellan 320- och 340.000 kronor inkl. moms. (för mer prisinformation se BRYGGOR - PRIS ovan).

Kontakta oss för offert

Har du frågor om MODERNA BRYGGOR är du välkommen att kontakta:

Lars Engelbert (VD) 08-26 08 08
lars@modernabryggor.se


Per Isacsson (tekniskt ansvarig) 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se

Modern Brygga i Furusund. 

Modern Brygga på Tynningö, Waxholm.