STARKARE, LÄNGRE

Till det yttre är en MODERN BRYGGA varken modernare eller annorlunda mot de flesta andra bryggor. Trots att bryggorna bygger på modern teknik och underhållsfria material har de samma utseende som vilken traditionell skärgårdsbrygga som helst.

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Det som skiljer är att en Modern Bryggas undervattendelar, dvs stenkistan och flytbryggornas flyttankar byggs av glasfiber (glasfiberarmerad polyester).  Genom att glasfiber, till skillnd mot t.ex trä, i princip inte alls bryts ner av naturen, får bryggorna en väsentligt längre livslängd.  Något som vi inte bara säger utan som med facit i hand bevisats genom dryga 300 Moderna Stenkistor som sedan 10 år byggts runt Sveriges kuster.

STARKARE

Även en Modern Bryggas bryggdäck är utformat för maximal livslängd genom valet av extremt tjocka, kraftiga och starka virkesdimensioner. Bryggorna är dimensionerade och byggda för att tåla de mest utsatta lägena vad avser is och havssjö.

PUNKTLIGA LEVERANSER

Genom att bryggorna tillverkas i vår fabrik i Kristinehamn med moderna effektiva maskiner och logistik kan vi hålla punktliga leveranser. Genom att varje brygga fabriksbyggs exakt efter just dina botten- och strandförhållanden kan monteringstiden på plats hos dig begränsas till ett par dagar.

HÖG KVALITET

Trots att varje brygga specialbyggs efter varje kunds önskemål och aktuella botten- och strandförhållanden, så seriebyggs de. Detta gör att de utvecklas och förbättras kontinuerligt och att alla bryggor håller samma höga kvalitet och detaljutformning.

SOLDÄCK, KAJER

Till de flesta bryggor bygger Modrna Bryggor även olika former av soldäck, kajer och s.k. konsolbryggor. Även för dessa kontstruktioner har vi utvecklat en teknik som ökar dess styrka och livslängd.