Jag vill bygga en brygga med stenkista/or
Jag vill bygga en pålad brygga