KAJER, SOLDÄCK

STYRKA

Även när det gäller sodäck och kajanläggningar har vi utvecklat en teknik i syfte att även göra dessa konstruktioner starkare och därmed öka deras livslängd (se nedanstående ritningar). Därför använder vi t.ex inte vanligt trallvirke utan som bryggdäck lägger vi regelvirke som är knappt 20 cm breda och med en tjocklek av nästan 5 cm (195X45). Vi använder endast virke med den högsta impregneringsgraden (NTR A).

Bryggdäckens bärande balkar har dimensionen 125X125 mm eller 150X150. De bultar vi använder är M16 varmglavade stålbultar. För att förankra de stående balkarna i berg under vattenytan använder vi 20 mm varmgalvade stolpskor som borras och förankras med ankarcement. Naturligtvis använder vi inga spikar utan allt virke skruvas med skruvar av rostfritt stål av A2 kvalitet.
 


Blivande kaj på Djurgårdenm i Stockholm.
Terrasserad kaj på Djurgården i Stockholm.


Som bärande balkar använder furu med högsta impregneringsgraden (NTR A) med dimensionen 125X125 och 150X150 mm.

Kraftiga balkar 150 X 150 NTR A 

Däcket läggs med reglar med knappt 2 dm bredd med en tjocklek av nära 5 cm (195X45 NTRA). Samtliga skruvar består av rostfritt stål. 

   

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För mer information kontakta Per Isacsson 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se

 


Kajanläggning Galtholmen, Stockholms skärgård.


Kaj/soldäck Tynningö


Soldäck på Högmarsö, Norrtälje

Soldäck och Modern Brygga Ängsön, Stockholms södra skärgård.


Lisslö, Nynäshamn. 


Blivande kaj/soldäck på Lidingö.


Soldäck på Västerö, Möja


Blivande soldäck/kaj på Lidingö.


Kajanläggning på Humlö, Norrtälje.

 

 

 


30 meter lång kaj på Galtholmen i Stockholms skärgård


Blivande kajanläggning Skurusundet, Värmdö.


Kaj/soldäck på Galtholmen.


Blivande brygg- och kajanläggning i Kolmorden. 


Soldäck och Modern Brygga Ekholmen, Furusundsleden.


Kaj på Dalarö

Galtholmen


Kaj/soldäck på Svartsö


Kaj, Ekholmen, Furusundsleden. 


Blivande brygga på Nämdö.


Större brygg- kajanläggning Fågelbrolandet, Värmdö. 


Soldäck/brygga på Humlö, Norrtälje

Soldäck/brygga på Ängsön utanför Tyresö


Soldäck på Högmarsö, Norrtälje


GHaltholmen


Soldäck på Västerö, Möja


Kaj/soldäck på Väddö. Soldäck/kaj på Väddös utsida mot Ålands hav.